Seafire

SEAFIRE” is pionier en marktleider voor scheepsblusinstallaties.
Een zeer uitgebreid assortiment en de vele mogelijke opties.
Toepassingen zijn er voor kleine jachten tot en met uitgebreide motorruimten aan boord van superjachten, zeeschepen of offshore installaties.

“SEAFIRE” gebruikt het blusmiddel
 NOVEC 1230™ van 3M™

Novec 120™ van 3M™ is een Halon vervangend drijfgas. Het is veilig voor mensen.
Door de geringe concentratie wordt het zuurstofpercentage nauwelijks beïnvloed.
Dit biedt dus de mogelijkheid de machinekamer veilig te verlaten.
Het is een schoon blusgas dat na een blussing geen residu achterlaat dat corrosie, vervuiling of kortsluiting kan veroorzaken, zoals bij voorbeeld water-, schuim-, of poederblusinstallaties.
Novec 120™ van 3M™ is een zogenaamd “chemisch blusgas” . Het blust de brand door de chemische kettingreactie van het verbrandingsproces te onderbreken.
Daarbij wordt veel warmte onttrokken aan de brand.

Novec 120™ van 3M™  heeft een aardeopwarmingspotentiaal van slechts 1 en heeft een atmosferische levensduur van slechts 4 á 5 dagen.

De “SEAFIRE” blussers dienen binnen het te beveiligen compartiment te worden geplaatst. Ze zijn voorzien van een automatische sprinklerkop, maar kunnen ook uitgerust worden met een handafstandsbediening, door middel van een kabel en een trek knop.
De grootte van de cilinder is afhankelijk van de te beveiligen ruimte.

NFD/NMD = Novec 120™ van 6,4 cbm – 34,4 cbm
NFG/NMG = Novec 120™ van 0,7 cbm – 5,7 cbm
D = hervulbaar
G = niet hervulbaar
M = handmatig & automatisch
A = automatisch

De “SEA-FIRE” Approvals/certifications: CE (PED and/or TPED) DNV, FM, RINA, HKFSD, USCG etc.

Zie elders op de website (onder downloads) de verschillende mogelijkheden, typenummers en bestelnummers.

WERKING
Na activering verspreidt het gas zich razendsnel over de gehele ruimte en binnen enkele seconden wordt de brand geblust. De blusser kan gekoppeld worden aan een zogenaamd “Engine Shutdown” systeem, voor de motoren, generatoren, ventilatoren en eventueel andere elektrische systemen.

Alle blussers tot een ruimtevolume tot 28,3 cbm kunnen zowel horizontaal als vertikaal gemonteerd worden. Daarboven uitsluitend vertikaal.

De “SEAFIRE” blusinstallaties zijn CE conform en beschikken daarnaast ook over vele nationale en internationale certificaten en goedkeuringen. (DNV, RINA, USCG etc.)

seafire-button
buttonprijzenkopie
buttonpdfkopie

STINGER
Een bijzondere uitvoering van de “SEAFIRE” blusinstallaties is de “FR – STINGER”serie. Deze kunnen worden toegepast op plaatsen waar de ruimte niet geschikt is voor de andere installaties. Voorbeelden zijn schakelkasten, boegschroefruimte, kabelschachten, etc.De activering geschiedt via een detectieslang welke onder druk staat en daar open gaat waar een direct kontaktonstaat met een vlam, of als de temperatuur boven de + 79⁰C steigt.Op deze plaats onstaat een gat in de slang waaruit het blusmiddel gericht de brandhaard bestrijdt.Leverbaar in verschillende uitvoeringen met detectieslang van 3,05m tot 4,57m
Sea-Fire Stinger